Multitouch på G1 » » GoogleAndroid.se GoogleAndroid.se

Luke Hutchinson är en programmerare som har lyckats få multitouch att fungera på G1. Det fungerar inte perfekt pga hårdvarumässiga begränsningar, men tillräckligt bra för att vara användbart när man exempelvis ska zooma ut & i ett bildvisningsprogram eller en webbläsare.

Comment is closed.